نحوه کسب امتیاز

نحوه کسب امتیاز

 

 

 

 

به ازای هر 70.000 تومان خرید 1 امتیاز دریافت می نمایید.

در انتهاي هر فاكتور، جمع خريد شما مشخص شده است که مجموع امتیاز شما لحاظ می‌گردد.
در این حالت تخفیفات اختصاصی بر اساس شرایط و ایّام خصوصی هر مشترک به ایشان تعلق می‌گیرد.
لازم به ذکر است که به کلیه خریدها در تمامی شرایط امتیاز تعلق می‌گیرد.

توجه: مشتریانی که فاصله بین دو خریدشان بیش از 3 ماه باشد،یک گروه تنزل میابند.

  نام گروه

   حجم خرید/هزار تومان

  امتیاز بندی

     شارژ کیف پول

    گروه غیر فعال

           0-350

      0-5

           0

    گروه برنزی

         350-700

     5-10

         10%

   گروه نقره ای

        350-1050

    10-15

         15%

    گروه طلایی

       1050-1750

    15-25

         20%

     گروه زرین

         1750به بالا

    25به بالا

         25%

تمامی مبلغ ها به تومان می باشد.